Search

Copyright ©2017  CHENGDU LIANYU PRECISE MACHINERY CO.,LTD    

   

Add: China Sichuan Chengdu Modern Industrial Port Beigang Xiaowei Innovation Park, No. 565, Changshengqiao Road

Email: info@      Tel: +86-28-87982168 / 87893284

CHENGDU LIANYU PRECISE MACHINERY CO.,LTD

Subsidiary subsidiary:

Suzhou Liankai Precision Mould Co., Ltd.

Chengdu Tianyi Mould Co., Ltd.

>
Customers
Page view: